TEČAJ

Ti tečaji e-učenja so namenjeni zlasti krepitvi učnih vsebin, pridobljenih na posebnih tečajih gasilskih enot.

  Zaščita pred padcem
Ta tečaj vsebuje informacije o varnem delu na območjih, ki so ogrožena pred padci.

  Medicinski postopki
Ta tečaj vsebuje informacije o napredni življenjski podpori v reševalnih nalogah.

  Posebno reševanje
Ta tečaj vsebuje informacije o posebnem reševanju z višin in globin. Poleg tega učiteljem ponuja smernice za ustrezne učne vsebine in olajša organizacijo usposabljanja, vključno z multimedijskimi sredstvi.
! Trenutno na voljo samo v nemščini !