DOMOV

Povzetek

Reševanje ljudi iz območja, kjer obstaja nevarnost padca ali zdrsa (tesni prostori, gradbena dvigala, žičnice, visoki objekti itd.), predstavlja poseben izziv za gasilce in člane enot nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju ”reševalce”). Da bi ponesrečencem lahko zagotovili čim bolj kvalitetno pomoč, morajo biti tako gasilci kot reševalci dobro usposobljeni na področju reševanja s pomočjo vrvne tehnike obenem pa tudi na področju nudenja nujne medicinske pomoči. Zaradi narave dela tako gasilcev kot reševalcev osnovno usposabljanje mnogokrat ne zagotavlja potrebnih znanj za uspešno in varno reševanje. Razlogi za to so pogosto povezani s samo organizacijo teh služb na nacionalnem nivoju ter izobraževalnimi programi.

Cilji in namen projekta: Namen projekta je nadgraditev projekta E-rescue (LU/03/B/P/PP156000) z dodajanjem posebnih informacij povezanih s triažo in medicinsko oskrbo ponesrečencev v zahtevnih pogojih. Način pridobivanja znanja in učno gradivo iz prejšnjega projekta bosta uporabljena na področju nujne medicinske pomoči in/ali področju splošne medicine, skratka povsod, kjer osnovno usposabljanje ne vključuje izobraževanja na področju reševanja s pomočjo vrvne tehnike. Predlagani izobraževalni ”paket” bo pripomogel h dvigu učinkovitosti enot, ki rešujejo življenja s pomočjo vrvne tehnike.

Rezultati projekta: Učni načrt izobraževanja iz področja nujne medicinske pomoči za gasilske ekipe, ki rešujejo s pomočjo vrvne tehnike. Učni načrt izobraževanja s področja varovanja pred padcem za člane ekip nujne medicinske pomoči. DVD kot učni/izobraževalni pripomoček oziroma gradivo.

Pričakovan rezultat: Reševanje ponesrečencev na območju, kjer obstaja nevarnost padca ali zdrsa, bo zaradi nudenja ustreznih in potrebnih ukrepov prve pomoči ter ukrepov s področja varovanja pred padcem učinkovitejše in varnejše.