GLOSÁŘ

Hledat ve slovníku EUSR

vyberte vstupní jazyk

   čeština    Němec    Angličtina
   řecký   španělština    Finština
   Holandský    Polština    Slovinský
Vyberte oblast zájmu
      speciální záchrana      Zdravotnická záchrana      Oba typy

vložte počáteční znak(y) dotazovaného termínu