DOMÁCÍ

EUSR

Obsah

Důvody pro realizaci projektu: Záchrana osob z prostor ohrožených pádem, jako např. záchranné práce prováděné ve stísněných prostorách, na jeřábech, ve skalách, na lanových drahách, apod., je speciálním úkolem pro hasičské záchranné sbory a zdravotnickou záchrannou službu. Pro provádění co nejlepší pomoci ohroženým osobám je jeví jako nezbytné, aby záchranáři byli vycvičeni v obou odbornostech – v záchraně pomocí lanové techniky, jakož i v poskytování přednemocniční neodkladné péče. Vzhledem k obecným úkolům jednotek požární ochrany a úkolům zdravotnické záchranné služby, získávání těchto speciálních vícenásobných odborností zpravidla není předmětem standardní odborné přípravy organizované na národní úrovni v těchto složkách.

Úkoly a cíle projektu: Projekt je zaměřen na rozšíření výukového materiálu, který byl zpracován v rámci projektu E-rescue (LU/03/B/P/PP156000). Rozšíření bude spočívat v doplnění informací týkající se triáže osob (zjištění okamžitého zdravotního stavu postižených osob) a provádění přednemocniční neodkladné péče ve složitých podmínkách. Didaktický koncept a částečně obsah již zpracovaného výukového materiálu bude aplikován na oblast zdravotnické záchranné služby, kdy zdravotnický personál zpravidla nemá zpracován systém odborné přípravy pro činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou. Navrhovaný soubor opatření v oblasti odborné přípravy a výcviku v důsledku zvýší efektivnost provádění záchranných prací.

Charakteristika spolupráce: Spolupráce je realizována předáváním znalostí a zkušeností zdravotnického personálu v oblasti poskytování přednemocniční neodkladné péče na straně jedné, a na straně druhé znalostí specielně vycvičených hasičů-lezců. Sdílením těchto zkušeností dojde ke zvýšení úrovně všech zúčastněných.

Výsledky projektu: Osnovy odborné přípravy hasičů-lezců v oblasti přednemocniční neodkladné péče. DVD s didaktickým výukovým interaktivním materiálem.

Předpokládané dopady: Záchranné práce ve výšce a nad volnou hloubkou prováděné lanovou technikou prováděné hasiči-lezci budou efektivnější a ke zraněným osobám šetrnějším aplikací poznatků a zásad přednemocniční neodkladné péče prováděné zdravotnickým personálem.

Doba trvání: 2,25 roky od listopadu 2010