ORDLISTE

Søk i EUSR-glossary

velg inndataspråk

   Tsjekkisk    Ttysk    Engelsk
   Gresk    Spansk    Finsk
   Nederlandsk    Pusse    Slovensk
Velg emneområde av interesse
      Spesiell redning      Ambulansetjeneste       Alle

sett inn første tegn på begrepet du spør